Joseph Louis Proust

Joseph Proust Dalton Atom Kuramı 19 yy a gelindiğinde fizikçilerin ilgi alanı hala kuvvet itim ve çekimdi. Yani fizikçilerin atoma pek gereksinimi yoktu. Kimyasal tepkimeleri anlamaya çalışan kimyacılar atom daha çok ilgi duyuyordu. Şöyle soralım Dalton 19 yy başında 1803 te atomun varlığı nı ileri sürerken kanıt olarak neleri göstermiştir. 19 yüzyıl aslında atomla açıldı. Dalton kimyasal tepkimelerdeki kütlenin korunumu ve bileşiklerin oluşmasında sabit kütle oranının varlığı katlı oran gibi denel sonuçları başarıyla yorumladı ve bu sonuçların ancak atomun varlığıyla kavranabileceğini gösterdi. Joseph Proust ise 1799 da yaptığı bir yayında kimyanın diğer büyük bir yasasını açıkladı. Bu yasa şöyle der Belirli bir bileşiği oluşturan elementler daima belirli ve sabit olan bir kütle oranında birleşir. Örneğin su oluşurken diyelim 30 gram hidrojen ile 70 gram oksijen ya da başka bir oran daima kütlece yüzde hidrojen ve yüzde oksijenden oluşur. 1803 te John Dalton katlı oranlar yasası denen yasayı buldu. Bu yasa sabit oranlar yasasının atomik oran düşüncesine daha kesin bir destek veriyordu.
Buradaki kütle terimleri atomları anlatıyordu. Basit tam sayılar atomların oranıydı. İşte Dalton un vardığı sonuçlar 1 Her element atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomu parçalayacak adam yoktur diye de ekleyivermişti. Kimyacıların da hata yaptıkları bir gerçektir. 2 Bir elementin bütün atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır. 3 Kimyasal bir bileşik iki ya da daha çok sayıda elementin basit sayısal bir oranda birleşmesiyle oluşur. Ama atmosferin değişmez bir bileşim olduğu anlaşılınca bütünlüğü ve kalıcılığına ilişkin sorular anlamsızlaşıyordu. Bununla atmosferin yoğunlukları farklı olan üç ya da daha fazla esnek akışkandan oluştuğunu öne sürünce aynı sorular yeniden ele alınabilirdi. En yoğun gaz üstte ve en seyrek gaz altta olmak üzere niçin ayrı düzeyler oluşmuyordu.
Bir Newtoncu olan Dalton Principia yı açtı ve orada Newton ın atmosfer birbirini iten küçük parçacıklar ya da atomlardan oluşur dediğini gördü. Dalton buna bir atom kendi türünden olan atomu itmez başka tür atomları iter varsayımını ekledi. Zafer kazanmış tavrıyla sonuca varıyordu Bu gazların spesifik çekimleri ne olursa olsun bir gazın diğerinin içine işlemesi Dalton atom kuramına asıl özgün katkısını henüz yapmamıştı. Bunlar yine belirli bir bilimsel sorundan ötürü ortaya çıkıyordu. Geleneksel atomcular atomun biçimi ve boyutları üzerinde yoğunlaşmaya eğilimliydiler. Ne var ki bunun şu soruyu sorarken Dalton a pek yardımı dokunmayacaktı Niçin su diğer gazlar gibi kütlesini kabul etmiyordu. Niçin su örneğin azot oksiti nitrojen ya da hidrojenden daha fazla miktarlarda içine alıyordu. Dalton a göre bunun nedeni tepkimenin çeşitli gazların temel parçacıklarının sayısına ve ağırlığına bağlı olmasıydı en hafif olan en az soğurulabilendi. Bu Dalton I atım ağırlıklarıyla ilgilenmeye yöneltmeye yetmişti. Dalton önceki birkaç varsayıma dayanarak oksijen ve hidrojen elementlerinin görece ağırlık oranlarının 7 1 olduğu sonucuna vardı ve bu temele dayanarak kimyasal bileşimin temel yasaları üzerinde çalışmaya başladı.
Buna karşın atomculuk kimyacılar arasında bile dikkate değer bir direnişle karşılaştı. Dönemin ders kitaplarında örneğin denklem tabloları şöyle sunuluyordu Kimyasal denklemler yalnızca birbirine bağlanan maddelerin göreli niceliklerini temsil Ya da bir bilim sözlüğünde açıklandığına göre şöyleydi Nesnelerin bileşimindeki yerleri değiştirildiği zaman eşit olabildikleri Örneğin Deneyler sonucunda Çeşitli metallerin değişik ama belirli ağırlıklarının birbirinin yerine geçebildikleri anlaşılmıştır. Belki de kolaylık olsu diye oksijen ve hidrojen atomlarından söz edilebilirdi ama ısrar edildiğinde bunun yalnızca kimyasal deneylerden söz etmenin daha kolay bir yolu olduğunu söylerlerdi.

Joseph Proust Ne Nedir Ne Demek Kimdir Hakkında Biyografi Sabit Oranlar Kanunu nu ortaya koyan bilim insanıdır. Hayatı Orta öğretiminin ardıdan babasının eczanesinde çalışmaya eğitimini sürdürmek istedi ve 1774 de Paris e gitti. Eczacılık ve kimya öğrenimini birlikte yıl sonra Salpetriere Hastanesinin eczacılığına getirilmiş ve ilk araştırmalarını yayımlamaya IV. Carlos un çağrısına uyarak gittiği İspanya da Vergana daki Real Seminario Patriotico Vascongado da kimya dersleri Paris e döndü ve beş yıl süreyle Fransız fizikçi Jean François Pilâtre de Rozier in yanında kimya profesörlüğü yapmaya başladı. 1786 da yeniden İspanya ya gitti dersler verdi jeoloji ve mineroloji alanlarında araştırmalar yapmaya başladı. 1799 da İspanya nın Madrid te kurulan kimya laboratuvarının başına geçti. 1806 yılında Fransa ya döndü. Burada Napolyon dan çalışma teklifi geldi ve teklifi reddetti. 1817 de tüm çalışmalarını bıraktı ve doğduğu şehir olan Fransa nın Angers kentine yerleşti. 1819 yılında Legion d honneur nişanını aldı. 1820 yılında kral XVIII. Louis tarafından emekli aylığı bağlandı. 9 gram su alınırsa bunun 8 gramı oksijen ve 1 gramı hidrojendir. Bu oran suyun ne şekilde elde edilmiş olursa olsun kesinlikle değişmez. Bu ve bunun gibi deneysel sonuçlarla sabit oranlar kanunu kabul gördükten sonra 1807 de Dalton ilk bilimsel atom teorisini ortaya attı.

sponsorlu bağlantılar