Hermann Emil Fischer

Canlı hücrelerin temel bileşeni olan Adenin Purin sınıfı organik bir bileşiktir. Molekül formülü C5H5N5 olan Adenin nükleik asit ve benzeri biyolojik önemi olan bir çok maddede bağlanmış olarak bulunur. 1897’de Alman kimyacı Hermann Emil Fischer tarafından sentez yoluyla üretildi. Biyokimyasal rolleri çok önemli olan adenozinin ve deoksiadenozinin oluşumunda görev alır. Adenin bileşikleri arasında öldürücü kansızlığa karşı etkili olan B12 vitamini, adenozin trifosfat ve başka koenzimler vardır.

Hermann Emil Fischer Kimdir?

Hermann Emil Fischer 9 Ekim 1852 de Almanya’da Euskirchen’de doğdu. 1875 yılında Münih’te Baeyer’in asistanı oldu (1875), sonra sırasıyla, Erlangen (1882), Würzburg (1885) ve Berlin üniversitelerinde kimya profesörlüğüne tayin edildi (1892).

Fischer, karbonhidratlar ve fermentler üzerinde araştırmalar yaptı. Fermentler ile şekerleri birlikte inceleyerek birincilerin spesifik etkilerini ortaya koymak suretiyle kimya ile biyoloji arasında bir ilişki kurdu ve bu incelemeleri stereokimya araştırmalarına bağladı. 1887’de elementlerinden başlayarak sentez yoluyla früktoz, glikoz ve bazı yeni şekerler elde etti. Aminoasitlerle peptonlara benzer bileşikler meydana getirdi. Ayrıca kafeini ve teobromini inceledi. Birçok anilin boyasının kimyasal yapısını açıkladı. 1902 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı. 15 Temmuz 1919, Berlin’de öldü.

sponsorlu bağlantılar