Cavid Erginsoy

Doğumu: Ankara, 30 Mayıs 1924 Tahsili : Uk.
Orta, Uta: Galatasaray Usasl (1931-1943 )
Yüksek Tahsili: »S (Elektrik Mühendisliği)
Londra Üniversitesin* Türkiye hükümeti kurs-
ları olarak (1943-1947)
Mühendislik Stajı: Ingiltere, 1947-1949. Dok-
tora: fh. D., Londra üniversitesi, Oueen Mary
College, 1949-1953. Askerlik Hizmeti t Ankara.
1953-1954. Evlilik • 1954 da Ülker Say İla ov-
tendi. Evlilikten olan çocuklar : Ali ve Omer
Etlbankta vazife: 1952 ve 1954-1958 Atom
Enerjisi Komisyonu Oyaliği : 1954-1957 Reek
tür İçin uzman sıfatıyla Amarikaya altı aylık
seyahat : 1956. Nato Bilim Hayati Temsilciliği :
1957-1958.
İstanbul Teknik üniversitesinde üğretiın §8rav
liliğl 1956-1957.
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Ağretlm gö-
revliliği : 1957-1958.
IAEA, Vlyenodaki Uluslar Arası Atomik Eoor|i
Teşkilâtında üyelik 1958-1963.
Brookheren Ulusal Lâboretvannda siysretçi üye-
İlk*. 1962-1965.
Ayni LAboratuarda Fizik Bölümünde Asil üye-
lik 1965-1967
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Fizik Profe-
sörlüğü t 1967
T.B.T.A.K. Bilim Ödülü s 1967
T.B.TJUC Bilim Kurulu üyeliği : 1967
Om Doğu Tdcnik üniversitesi Fen ve Edebi yet
Fakültesi Dekanlığı : 1947
Ölümü : Ankara, 6 Aralık 1967.