Paul Dirac

İngiliz matematikçi ve fizikçi Paul Adrien Maurice Dirac 8 Ağustos 1902 tarihinde İngiltere'nin Bristol kentinde, Bishopston kasabasında doğdu ve orada büyüdüPaul Dirac, Kuvantum fiziğinin kurucularındandır Önemli keşiflerinin yanında fermionların davranışını açıklayarak antimaddenin keşfine imkan veren ve kendi adı verilen Dirac eşitliğini yaratmıştır Dirac 1933 Nobel Fizik Ödülünü Erwin Schrödinger ile paylaşmıştır

Paul Dirac Bristol Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okudu ve 1921 yılında mezun oldu Sonra asıl ilgilendiği konunun matematik olduğunu anlayarak 1923 yılında Bristol'de matematik yüksek eğitimini tamamladı ve St John's College, Cambridge'de araştırma yapması için bir çağrı aldı

Hayatının uzunca bir kısmı burada geçecekti Cambridge'deyken, Ralph Fowler'ın yardımlarıyla Bristol'de ilgilenmeye başladığı genel görelilik teoremi ve henüz yeni yeşermekte olan bir dal olan kuantum fiziği ile ilgilendi

Dirac Quantum mekaniğini matematiksel ve teorik olarak inceledi Heisenberg 1928′de yeni quantum mekaniği teorisini ortaya atar atmaz, matematiksel karşılığı üzerinde çalıştı Ve kendi Elektron görecelik teorisi(1928) ve oyuk teorisi(1930) ile ilgili Royal Societyye birçok yazı yazdı Bu teori elektronla aynı kütleli, fakat pozitif yüklü bir parçacığın varlığını ortaya koyuyordu Teori daha sonra deneysel olarak da C D Anderson tarafından doğrulandı Bu parçacığa positron denildi

Paul Dirac’ın çalışmalarının önemi onun Schrödinger’in özel görecelik denklemleriyle tanıttığı ünlü dalga fonksiyonlarında yatar Aslında Dirac’ın çalışmaları, sadece biribirinden farklı olmakla kalmayıp, birbirine ters düşen quantum ve görecelik teorilerini birbirleriyle ilişkilendirdi

Dirac’ın bilimsel çalışmaları Quantum Theory of the Electron (1928) ve The Principles of Quantum Mechanics (1930; 3rd ed 1947) adlı kitaplarında toplanmıştır

Eserleri

Principles of Quantum Mechanics (1930)

Bu kitap kuvantum mekaniği kavramlarını büyük kısmını Dirac'ın kendi geliştirdiği modern metodla anlatıyor Kitabın sonlarına doğru öncülüğünü yaptığı elektronun göreli teorisinden de bahsediyor Bu eser o zamanlar kuvantum mekaniği üzerine yazılmış hiçbir yayını kaynak göstermemiştir

Lectures on Quantum Mechanics (1966)

Çoğunlukla eğri uzayzaman'da kuvantum mekaniği ile ilgili bir kitap

General Theory of Relativity (1975)

Bu 68 sayfalık eser Einstein'ın genel görelilik teorimini özetliyor

Ölümünden sonra iki önemli fizik kurumu adına ödül düzenledi Birleşik krallığın profesyon fizikçilerinden oluşan Fizik enstitüsü adına Paul Dirac Madalyası'nı düzenledi Bu madalyayı alan ilk üç kişi 1987'de Stephen Hawking, 1988'de John Bell ve 1989'da Roger Penrose oldu Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (ICTP) ICTP her sene Dirac'ın doğum gününde verilen Dirac Maladyasını düzenledi.

sponsorlu bağlantılar