Charles Augustin de Coulomb

Otuz Yıl Savaşları'nın sonunda Fransa Avrupa'nın en güçlü ülkesi haline geldi. Fransız biliminin altın çağı daha başlamamışken bazı dikkate değer fizikçiler ancien regime son bulmadan kendilerini belli etmişlerdi. Şimdiki yaşam öykümüzün kahramanı olan Coulomb bu kişilerden biridir.

Coulomb deneysel becerisini ölçümlerindeki titizlikle birleştirmesi ve tüm ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydeki matematik bilgisinin fevkalade özgünlüğüyle, on sekizinci yüzyılda sadece Henry Cavendish'in rakip olabileceği, tam bir fizikçi olarak anlatılagelmiştir. Coulomb icat ettiği burulma terazisini yüklü parçacıkların arasındaki kuvvetin, yüklerinin çarpımıyla doğru, aralarındaki mesafeyle ters orantılı olduğunu göstermek için kullandı. Bu esasa ilişkin sonuç Coulomb Yasası olarak bilinir; elektrik yükü birimine de onun ismi verilmiştir.

sponsorlu bağlantılar