MICHELSON, Albert Abraham (1852-1931)

Amerikalı bilim adamı. 1873’te bitirdiği Donanma Akademisi’ne iki yıl sonra fizik ve kimya öğretmeni olur. Daha sonra, Avrupa’ya gider. İki yılını Berlin, Heidelberg ve Paris’de geçirir.

Dönüşünde Cleve-land’da Case Enstitüsü’ne profesör olarak atanan Michelson burada, çok önceleri Arago’nun önerdiği deneyi gerçekleştirmek için interferometre’yi icat eder. 1887’de Morley ile birlikte laboratuvarlarının uzay içindeki mutlak hızım ölçme girişimlerinin sonuç vermediğini açıklamaları üzerine, 1905’te Einstein’ın Özel Relativite teorisiyle çözüme kavuşuncaya dek fizikçileri uğraştıran bir probleme yol açmışlardı.

1892’de yeni Chicago Üniversitesi’nin Ryerson Laboratuvan’na ilk profesör olarak atanan Michelson, burada interferometreyi spektroskopik araştırmalarda kullanır. Michelson’m metreyi ışık dalga uzunluğu olarak belirlemesi övgüye değer teknik bir başarıdır.

Deneysel optik üzerindeki pek çok parlak katkıları için 1907’de Nobel Ödülü’nü kazanır. 1920’de inşa ettiği kırk ayak genişliğindeki interferometre aracılığıyla Betelgeuse diye adlandırılan yıldızın çapının 240 milyon mil olduğunu saptar. Günümüzde’ radyo-teleskoplann dayandığı ilke, onun interferometresinin dayandığı ilkedir.

sponsorlu bağlantılar