Sisamlı Aristarkus, yaklaşık MÖ 310 – yaklaşık MÖ 230)

Evrenin merkezine dünyayı değil de güneşi koyan günmerkezlilik inanışının bilinen ilk savunucularındandı. Her ikisi de güneşi merkeze koymalarına rağmen, gezegenlerin diziliş sırası açısından Filolaos'dan farklı görüşlerde oldu. Bu hesaplama şu ana kadar gökbilimcilerin ortak görüşüdür. Fakat Aristarkusun hipotezler içeren kitabındaki varsayımların bir sonucu olarak aslında evrenin sanılandan çok daha büyük olduğu iddia ediliyor. Aslında yıldızlar o dönemde düşünülenden çok daha fazla uzaktaydılar çünkü yıldızsal ıraklık açısı sadece teleskop ile belırlenebilirdi. Antik çağlarda onun günmerkezci evren modelini kabul eden ondan bir yüzyıl sonra yaşayacak olan Babilli gökbilimci Selevkoslu Selekus olacaktı. Ayın evrelerini takip etmiş buradaki gözlemlerinden Ay ve Güneş uzaklıkları oranını bulmuştur. O tarihte sadece göz yardımıyla bu açıyı hesaplaması şaşırtıcıydı. Aristarkusun yanılgısı, Yer atmosferinin kırılmasını gözönüne almamış Aldığı bu açıya göre güneşin ayda kere daha uzak olduğunu tahmin etti gerçekte uzaklığı uzaklığının katıdır. Aristarkus güneş ve ayın dünyadan hemen hemen aynı boyuttaymış gibi göründüklerini hesaba katarak çaplarının da dünyaya uzaklıkları oranında artacağını tahmin etti. Bu yüzden güneşin çapının ayın çapından kat uzun olduğunu iddia etti.
Ayrıca güneşin çapının dünyanın çapına oranını de olarak hesapladıysa da buran yaklaşık da birdir. Sonuç olarak Aristarkus doğru bir yöntem takip etmiş ancak yanlış gözlem ve hasaplamalar yapmıştır. Böyle olsa bile güneşin boyut olarak dünyadan büyük olduğu sonucuna varmış bununla beraber de mantık olarak dünyanın güneşin etrafında dönmesi gerektiği tezine ulaşmıştır Alıntı.

Ana madde: Günmerkezlilik Günümüze kadar ulaşabilen Ay ve Güneş'in Büyüklükleri ve Uzaklıkları isimli güneş merkezli evren modeline dayanan eser Aristarkus'a çalışması, geometri bilgisi ile astronomi problemlerini çözme hakkında burada yaptığı çalışmalar daha sonra Kopernik modeline temel oluşturmuştur. Kitabın orijinali kayıp olmasına rağmen Arşimet 'in Kum Hesaplamaları kitabında Aristarkus'un başka bir çalışmasıyla ilgili Arşimet şunları yazmıştır: Sen senin de bildiğin gibi evren birçok gökbilimcinin dünyanın da merkezi olan alana verdiği isimdir ve yarıçapı dünyanın merkezi ile güneşin merkezi arasındaki doğrunun uzunluğuna eşittir. Hipoteze göre sabit yıldızlar ve güneş hareket etmezken dünya belirli bir yörüngede güneşin etrafında dönüyor, güneş merkezde yer alıyor ve sabit yıldızlar güneş ile aynı merkezin etrafında duruyor. Kum Hesaplamaları Aristarchus'a göre yıldızlar çok uzakta olmalıydı çünkü o dönemlerde gezegenlerin, yerküreye olan uzaklığını hesaplamada kullanılan bir yöntem olan ıraklık açısı yöntemine göre yıldızlar için görünen bir ıraklık açısı yoktu. Aristarkus, Ayın uzanım açısını 08' ölçtü.

Onun astronomik fikirleri yıl boyunca geçerliliğini sürdüren Aristo ve Batlamyus'un yermerkezli teor Sisamlı Aristarkus hakkında bilgiler Aristarkus , MÖ ca. Onun astronomik fikirleri yıl boyunca geçerliliğini sürdüren Aristo ve Batlamyus 'un yermerkezli teorileri karşısında rağbet görmedi ta ki Kopernik , Kepler ve Newton 'un buluşlarına kadar.

sponsorlu bağlantılar