Elektriği Kim Buldu?

Yunan mitolojisinde, koyunyününden yapılmış bazı giysilerin insan vücudunda ki hareketi esnasında çıkardığı “çıt” sesini ve yine aynı yünlerin bazı küçük taneli cisimleri hareket ettirdiğini gözlemlemişlerdir. Bu gözlemlerini tanrılarına bağlamışlar fakat elektriğin ilk temelini attıklarının o dönemde farkına varamamışlardır.

Modern anlamda elektriğin tarihi ise o tarihlerden oldukça sonrasına dayanmaktadır. Bir bilim adamı olan William Gilbe, elektrikli tanecikler hakkında bir araştırma yapmış ve bu araştırmanın sonucunda çok ciddi bilgilere ulaşmıştır. Elektrik yüklerini eksi ve artı kutupları ile isimlendirerek bazı araştırmalara zemin hazırlayan bilim adamı, elektriği ilk bulan insan olarak kabul edilmektedir.

1767 yılında ise elektrik araştırmalarına devam eden Josepth Priestley elektrik taneciklerinin birbirleri ile olan uzaklıkları hakkında bir teorem geliştirmiştir.

Bu tarihten sonra, 19.yy a kadar bir gelişim göstermeyen elektrik Alessandro Volta’nın ilk elektrik pilini bulmasıyla tekrar gündeme geldi. O dönem için insanların elektrik hakkında hiçbir fikri bulunmamaktaydı.
Gerçek anlamda elektrik üretimi yapılan santrallerin kurulması ise 1881 yılına dayanmaktadır. Thomas Edison, ilk elektrik üretim tesisini kurarak elektrik üretmeye bu tarihte başlamıştır. Elektrik enerjisinin evlerde ve sanayide kullanılarak, yeni teknolojilerin bulunmaya başlaması ise tam olarak bu tarihte gerçekleşmiştir. Elektriğin bulunduktan sonra modern bilim dalları arasında ayrılmaya başlanmıştır. En önemlisi ise Elektroniktir. Daha sonrasında ise diyotun ve triyotun icadı gelecektir.

sponsorlu bağlantılar